Cách xem hình trong album

Toàn bộ hình trong các album khác nhau được cất giử trong Flickr website. Tuy nhiên vì cách tổ chức ở trang web này có nhiều khuyết điễm như sau:

1. Người xem phải click nhiều lần khi xem hình trong album. Đi từ tấm này sang tấm khác, mỗi tấm phải mỗi click.

2. Cái background trắng bệt của Flickr làm hình ảnh chìm xuống, không bắt mắt người xem. Tất cả những professional website khác tỉ dụ như PBase hay SmugSmug đều dùng nền màu đen. Sau này Flickr cũng bắt chước và làm một API gọi là FlickrLightBox với nền màu đen. Nhưng muốn đi tới FlickrLightBox cũng phải rành và click đúng chổ mới vào được.

3. Nếu muốn tránh phải click nhiều lần, thì bấm vào SlideShow để xem. Tuy nhiên cái API slideshow này của Flickr cũng thuộc loại hạng bét interface. Nó cố load toàn bộ image thumbnail cùng một lúc, khi load xong rồi, nó mới khởi sự cho mình xem slide. Vì vậy mất hết thời giờ chờ đợi mà chưa chắc mình đã thích xem hết toàn bộ album.

4. Không có sự phân biệt rỏ ràng giữa photo stream và album, nếu bấm nhầm slideshow của photo stream, thì sẽ xem toàn bộ hình theo thứ tự upload, không phân biệt album, nên hình đám cưới có thể tiếp theo sau là hình phân ưu đám tang hay một bộ hình nào khác. Ngay cả khi click xem từng tấm cũng vậy, nếu cứ tiếp tục click hết hình đám cưới xong lại sang bộ hình nào khác khiến cho người xem lẩn lộn là tại sao có hình này sau hình đám cưới. Nếu người rành Flickr thì biết là: ồ, tại vì đang xem chuổi hình từ photo stream. Nếu xem chuổi hình từ Album/Set thì không bị như vậy.

Nói tóm lại Flickr không phải là best tool to share picture. Nó có thể là best storage thì đúng hơn. Vì vậy trang web này được làm ra để cho việc xem hình ảnh album được dễ dàng hơn và dùng tiêu chuẩn nền đen như của các trang web phổ thông nhất như PBase, SmugSmug...

Trong khi xem hình trong trang web này, bạn không cần phải click vào bất cứ nơi đâu. Xin nhớ là KHÔNG CLICK VÀO BẤT CỨ TẤM HÌNH NÀO khi đang xem. Nếu bạn click vào bất cứ tấm nào, lúc đó bạn sẽ trở về Flickr web, trở về chổ có nhiều khuyết điễm đề cập phía trên. Bạn chỉ cần bấm nút PageUp & PageDown hoặc là lăn cái bánh xe trên con chuột nếu mouse đang sử dụng có mouse wheel.

Lợi điễm là:
1. Không phải click nhiều nơi quá. Chỉ từ từ lăn hình lên, xuống để xem.

2. Không mất thời giờ load hình, vì mỗi lần nó chỉ load 4 tấm thay vì toàn bộ hàng trăm tấm trong album. Nếu không thích xem tiếp thì chuyển qua album khác cũng nhanh hơn, hoặc rời khỏi trang này cũng nhanh chóng.

3. Ở phía đáy của màn ảnh, cho biết trong album có bao nhiêu tấm hình và bạn đang xem tấm thứ mấy.

4. Có thề click vào icon kính lúp để xem hình ở size lớn hơn (dĩ nhiên size lớn hơn sẽ tốn thời gian load nhiều hơn).

Top

 

Đễ xem hình ở kích thước lớn hơn

-Xin click vào chữ "medium" và sau đó click vào chữ "show large size" theo thí dụ.

Sau khi đã chọn xem kích thước lớn, từ đó trở đi tất cả sẽ đều ở size lớn, ngay cả khi chọn qua album khác. Muốn trở về kích thước nhỏ thì click trở lại để chọn "medium".


Nếu cách trên không work thì rà mouse vào góc tấm hình xong rồi click vào cái icon giống như kính lúp để zoom to fit screen.

             

 Top                                                 

Cân Bằng Độ Sáng Của Màn Ảnh


Tất cả hình được post lên đây đã được điều chỉnh theo đúng độ sáng của Costco Photo Lab Printing.
Nếu bạn xem hình thấy hoặc là tối quá, hoặc là sáng quá thì đề nghị bạn điều chỉnh độ sáng của màn ảnh đang xài theo cách thức dưới đây:

Cách Thức Điều Chỉnh


Điều chỉnh độ sáng và màu sắc trên màn ảnh máy computer. Có 2 yếu tố cần phải điều chỉnh.

1. Độ sáng.
2. Màu sắc.

1. Điều chỉnh độ sáng. Phần lớn chúng ta không sợ thiếu độ sáng, vì nếu ít ánh sáng thì sẽ đọc hay xem không được. Nhưng sáng bao nhiêu thì đủ, nếu sáng quá thì một số chi tiết sẽ bị mất. Ánh sáng được điều chỉnh bằng cách tăng hay giãm Contrast và Brightness. Nều màn ảnh có 2 nút này thì bạn hãy xử dụng để điều chỉnh. Nếu loại màn ảnh không có nút này (thí dụ như notebook hay laptop) thì chạy chương trình có trong máy để điều chỉnh.

Grayscale:


Căn cứ vào hình phía trên đây, bạn cần tăng hoặc giãm Contrast và Brightness cho đến khi thấy phân biệt được mỗi ô đánh đấu bằng một mẫu tự. Khi điều chỉnh đúng, bạn sẽ thấy được A, B và C khác nhau, tương tự sẽ thấy X, Y và Z khác nhau. Như thế là độ sáng được cân bằng.

Color Correction:

2. Điều chỉnh màu sắc.
Tăng hay giãm 3 màu Red, Green, Blue (RGB) để khi nào thấy trên màn ảnh, màu trắng, thật là trắng, màu đỏ hoàn toàn đỏ. Dùng hình phía dưới để làm tiêu chuẩn điều chỉnh.Top
Câu hỏi: Tại sao không thấy những hình ảnh mới cập nhật?

Trả lời: Trong trường hợp này, bạn cần phải clear browsing Data nếu sử dụng Google Chrome, hay delete temporary files, history... nếu sử dụng Window Internet Explorer, hay là những bước tương tự trong Safari, FireFox...

Lý do: thông thường browser sử dụng kỷ thuật gọi là cache/buffer để speed up thời gian phải chờ đợi trên WWW (World Wide Wait). Khi bạn vào một trang nào đó lần đầu tiên, browser sẽ cố gắng download toàn bộ trang này vào disk. Những lần sau, khi bạn trở lại trang này, nó load từ disk lên, nhanh hơn là load từ server nằm đâu đó trên WWW. Vì load từ disk lên, tức là data đã cũ. Vì vậy delete hay clear data sẽ buộc browser fresh data.

Thật ra những trang commercial websites họ thay đổi nội dung mỗi trang và sử dụng server side applications nên không cần phải clear hay delete như vậy mà người xem vẫn có tin tức cập nhật.
Trang web tôi làm thuộc loại low-maintenance, freebies nên cần phải làm extra steps này.


Top

Cách Save hình vào Disk của máy PC.

- Click vào tấm ảnh muốn save.
- Nhìn lên góc trên bên tay mặt, có icon hình kính lúp có dấu cọng ở giữa. Click vào icon này.
- Click vào chữ View all sizes.
- Click vào size mà bạn muốn download (Medium, Large, Original ...)
- Click vào chữ Download this photo.
- Click vào Nút Save và chọn folder và gỏ vào tên tấm hình thay vì dùng chuổi số cho tên tấm hình.

Tất cả hình trong website này đều Free To Download. Mời các bạn tùy nghi.

Phần lớn cách thức trên đều giúp bạn save hình vào disk.

Tuy nhiên, có một số website họ bỏ codes vào để khi right-click vẫn không save được vì họ không muốn người khác download. Thật ra khi mình thấy hình hoặc video clip trên màn ảnh, nói tổng quát, tất cả những gì mình thấy, đọc, nghe trên màn ảnh, toàn bộ đã tự động download nằm vào trong hard drive của mình rồi. Những files này được browser tự động download vào Temporary folders của máy bạn với tên file là những chuổi số. Những files này sẽ nằm đó đến khi nào bạn delete hoặc bạn sắp đặt tự động delete trong browser tools
Trong trường hợp này, việc cần thiết là làm sao tìm ra hình ảnh hay files đó nằm ở đâu để copy. Đề nghị bạn làm những việc sau đây:

- Run CMD (Command prompt session).
- Vào folder C:\Documents and Settings\...\Local Settings\Temporary Internet Files như trong Window XP hoặc C:\....\Temporary Internet Files trong Vista hay Window 7.
- Type DIR *.jpg /s >List.txt hay file extension bạn muốn copy (WMV, MP3....).
- Chờ khi nó chạy xong, dùng Word hay Notepad mở cái file List.txt ra để xem nơi nào có những cái files này.
- Trở lại DOS Session, đi vào cái folder nhìn thấy trong List.txt, copy toàn bộ những files này vào một folder ở ngoài Temporary folder và dùng bất cứ chương trình quen thuộc để xem hình hay media player khác để xem.
Top

Đây là những thắc mắc thường có và được nhật tu thường xuyên.


1. Cách xem hình.
2. Thay đổi kích thước hình đang xem.
3. Cân bằng độ sáng của màn ảnh.
4. Save hình vào disk.

5. Liên lạc qua email.
6. Tại sao không thấy những hình ảnh mới cập nhật?