Đại Hội Kỳ 12 SQHQ/K19/NT - Kỷ Niệm 43 Năm Ra Khơi
Tháng 4 Năm 2013 - Houston, Texas

Dạ Hội - Tiếp Tân

Tề Tựu Về Khách Sạn     Du Ngoạn Houston    Tiền Hội Ngộ     Nghi Lễ và Văn Nghệ
Các TX2 và phu nhân

 


Quan khách và Thân hữu
 


Tề Tựu Về Khách Sạn     Du Ngoạn Houston    Tiền Hội Ngộ     Nghi Lễ và Văn Nghệ