Đại Hội Kỳ 12 SQHQ/K19/NT - Kỷ Niệm 43 Năm Ra Khơi
Tháng 4 Năm 2013 - Houston, Texas

 Tiền Hội Ngộ

Tề Tựu Về Khách Sạn     Du Ngoạn Houston    Dạ Hội - Tiếp Tân     Nghi Lễ và Văn NghệTề Tựu Về Khách Sạn     Du Ngoạn Houston    Dạ Hội - Tiếp Tân     Nghi Lễ và Văn Nghệ