Đại Hội Kỳ 12 SQHQ/K19/NT - Kỷ Niệm 43 Năm Ra Khơi
Tháng 4 Năm 2013 - Houston, Texas

Tề Tựu Về Khách Sạn

Du Ngoạn Houston     Tiền Hội Ngộ    Dạ Hội - Tiếp Tân     Nghi Lễ và Văn NghệDu Ngoạn Houston     Tiền Hội Ngộ    Dạ Hội - Tiếp Tân     Nghi Lễ và Văn Nghệ