Ngày Hoàng Sa - 2016

Tại Nhà Hàng ParacelThank you for viewing
Source: www.oanh19.com