Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 2015

Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân chủ tọa buổi lễThank you for viewing
Source: www.oanh19.com