Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa 19/1/2013


Quang cảnh bên ngoài hội trường


Rước Linh Vị các Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa từ Hội Đức Thánh TrầnÔng Thềm Sơn Hà SQHQ K17 và công trình sưu tập rất chi tiết để tạo ra tấm bản đồ Biển Đông này.


Ông Nguyễn Ngọc Bạch SQHQ/OCS tác giả những mô hình chiến hạm và chiến đỉnh của HQVNCH
Đô Đốc Vũ Đình Đào chủ toạ buổi lễ.

Thank you for viewing.