Lưu Đày Đại Hội VII

Reception


Nghi Lễ Khai Mạc


Gia đình Hải Quân
Văn Nghệ
Ảnh Lưu Niệm các Hải Đội Duyên Phòng, Hạm Đội, Người Nhái

Thank you for viewing