Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo


Tiếp TânNghi Lễ Khai MạcTrình chiếu DVD Lịch Sử Hưng Đạo Đại Vương Trần Hưng ĐạoVăn Nghệ do đoàn vũ Việt Cầm biểu diễn