Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần 2017

Phần Một: Bầu cử Ban Giám Sát Hội AH-HQ-CL

Phần Hai: Nghi lễ chào cờ

Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com