Khóa 24 SQHQ/NT
40 Năm Hội Ngộ tại Little Saigon, California.
Reception


Opening


Văn Nghệ

Thank you for viewing