Hải Quân Đại Tá Trần Văn Triết Cựu Hạm Trưởng HQ 1
Khu Trục Hạm Trần Hưng Đạo
Mừng Ngày Hội Ngộ với Thân Hữu HQ và Thủy Thủ Đoàn - 2014
Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com