Hoa Khôi Liên Trường 2017
Các cựu Hoa Khôi của những năm trước
Hai MC Billy Lê và Bảo Trân


Giant banner reads "Lan Anh MS 19 - We Love You" của bạn bè contestant 19. She becomes "Hoa Khôi Liên Trường 2017"Contestants In Evening Gown


Nguyễn Thị Quỳnh Như - age 20, CSU Long Beach major Criminal Justice - career goal Police Officer
Vivian Vi Lê Quang - age 22, APU major Master in Education - career goal Elementary School Teacher


Connie Nguyễn Thảo Nguyên - age 20 UCLA major Biology - career goal Physician


Diane Thảo Huỳnh - age 22 UCI major Business Economics & Sociology - career goal Event Planner


Leeana Nguyễn Thị Mỹ Lệ - age 20 Chapman University major Business Administration & Marketing - career goal Business Operating Manager
Kelley Mỹ Hà - age 23 UCI major Biological Science - career goal Optiometrist
Katarina Diễm Lê - age 21 UC Riverside major Political Science - career goal Business Law Attorney
Tina Dục Nguyễn - age 24 CSU SB major Healthcare Management - career goal Physician Assistant
Linda Phương Nguyễn - age 21 UCI major Business Economics & Art - career goal CPA


Tiffany Trần Bảo Khuyên - age 21 CSU LB major Sociology - career goal Social Entrepreneur


Katelynn Nguyễn Vân Khanh - age 17 Diamond Bar HS major Criminology - career goal Foresic Psychologist


Diana Ngô Thúy Hằng - age 20 UCI major Biological Science - career goal Registered Nurse


Michelle Lưu Mỹ Nghi - age 17 Rosemead HS major Biochemistry - career goal Cosmetic Physician


Katrina Trần Hạ Nhi - age 18 UCI major Pharmaceutical Science - career goal Pharmacist


Anna Uyên Phạm - age 20 CSUF major Biochemistry - career goal Pediatrician


Michelle Nguyễn Ngọc Mai - age 18 OCC major Biology - career goal Neurosurgeon


Tamle Nguyễn Thanh Tâm - age 21 OCC major Nursing - career goal Nurse Practitioner


Võ Hoàng Anhthi - age 17 Valencia HS major IT - career goal Information Security Analyst


Amber Nguyễn Thị Lan Anh - age 25 Santa Ana College major Biochemistry - career goal Pharmacist


Victoria Bùi - age 23 CSUF major Finance - career goal Entrepreneur

Contestants In Evening Gown

Contestants In Traditional Áo Dài

Top 5 In Talent Show
Contestant# 19 - Amber Nguyễn Thị Lan Anh Hoa Khôi Liên Trường 2017Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com