HC2 TTĐức & PVĐộ Retirement Party
Chân dung tác giả bức tranh. Chị Hương (phu nhân HC2 TDTín)
Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com