Đại Hội Kỳ 12 SQHQ/K19/NT - Kỷ Niệm 43 Năm Ra Khơi
Tháng 4 Năm 2013 - Houston, Texas

Nghi Lễ và Văn Nghệ

Tề Tựu Về Khách Sạn     Du Ngoạn Houston    Tiền Hội Ngộ     Dạ Hội - Tiếp TânHQ Đại Tá Khương Hữu Bá

 

Tề Tựu Về Khách Sạn     Du Ngoạn Houston    Tiền Hội Ngộ     Dạ Hội - Tiếp Tân