Đại Hội TX2 tại Úc Châu - Melbourne Attractions


Để download vào máy của mình, click vào tấm mình thích để download tấm đó

Koala
Wombat


Wombat


Kangaroo


Cổng vào Richmond - khu vực thương mại của người Việt tại Melbourne


The Holden EFIJY
A wild 21st Century concept car at Australian International Motor Show in Sydney & Melbourne
Feature GM 6.0-litre V8 Super power engine, body by Chevrolet Corvette, Australian made


GM Holden Buick Avenir, an Australian-designed concept car
Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com