Đại Hội TX2 tại Úc Châu - Du Ngoạn Gold Coast


Để download vào máy của mình, click vào tấm mình thích để download tấm đóMulti million dollar views
Nguyễn Văn Oanh, a/c Võ Anh, a/c Lê Văn Các, a/c Ngũ Hà, a/c Nguyễn Phùng Duyên,
a/c Trần Trúc Việt, a/c Trần Văn Bính, host a/c Đồng Văn Ba


Trần Văn Bính, Đồng Văn Ba, Võ Anh, Ngũ Hà, Lê Văn Các, Nguyễn Phùng Duyên, Trần Trúc Việt, Nguyễn Văn Oanh

Gold Coast view on SkyPoint, 77 stories above sea level


Gold Coast beach at nightTrần Văn Bính, Nguyễn Phùng Duyên, Lâm Huy Tào, Nguyễn Trí Hồng, Ngũ Hà


a/c Trần Văn Bính, a/c Trần Trúc Việt, a/c Đồng Văn Ba, a/c Ngũ Hà,
a/c Lâm Huy Tào, a/c Nguyễn Trí Hồng, a/c Nguyễn Phùng Duyên


anh chị Võ AnhGold Coast beach at night

Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com