Đại Hội TX2 tại Úc Châu - Du Ngoạn Brisbane


Để download vào máy của mình, click vào tấm mình thích để download tấm đó

Đi thuyền thăm viếng downtown Brisbane


Downtown Brisbane ở phía sau lưng
Thành phố Brisbane về đêm


Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com