Họp mặt nhà Nguyễn Nghĩa Hiệp


Từ trái qua mặt: Nguyễn Văn Oanh, Nguyễn Nguyên Long, Ngô Văn Đảng, Trần Tuấn, Đinh Như Nhiên, Đồng Văn Ba, Nguyễn Nghĩa Hiệp, Phạm Ngọc Hà, Lê Trung Dũng, Bùi Ngọc Nở, Võ Ngọc Kỉnh, Nguyễn Hùng, Ngũ Hà, Phạm Văn Hoan, Huỳnh Anh, Dương Đức Trang.

Thank you for viewing
Source: www.oanh19.com