Archive 2016

           
Rose Parade 2016 HC2 MNGN 1-2016  Lễ An Vị Tượng Đức Thánh Trần  Ngày Hoàng Sa - 2016  VAAPA - 2016  Hoa Khôi Liên Trường 2016 
           
Diễn Hành Tết - 2016  Đồng Hương Nha Trang Mừng Xuân  VTN/HK Hop Khoa 2016  Đồng Hương Tây Ninh Mừng Xuân  Tang Lễ N/T Nguyễn Như Phú K13  TX2 In Dominican Republic 
           
NV Kỳ's Camera  TP Vạn's Camera  Thông & Màng's Camera  Circus show - Viva Wydnham  NV Vĩnh (R)'s Camera  Trương Văn Hải YS's Camera  
           
Đinh Hữu Oanh Camera  TX2 In DR Video  Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4  ĐH14 Tiền Hội Ngộ  ĐH14 Dạ Tiệc  ĐH14 Nghi Lễ Khai Mạc, Văn Nghệ 
           
Văn Nghệ Hạ Yêu  Mixon Fruit Farms  Du Ngoạn Carnival Paradise  Huỳnh Phú Hữu's camera  Nguyễn Văn Tư búa's camera  Canoeing Hillsborough River  
           
Trịnh Văn Hai's camera  Ngũ Hà's camera   Đinh Hữu Oanh's camera  Tôn Nữ Thu Nga camera  Họp mặt nhà Nguyễn Nghĩa Hiệp  Du Ngoạn Las Vegas 
           
Tang Lễ Phu Nhân Đô Đốc Trần Văn Chơn  Sinh Nhật 70 Máy Ảnh TX2 Ngô Tiên Hưng  Mừng Sinh Nhật 70 Các TX2 VTB/HK  Tang Lễ N/T Ngô Xuân Ý K 11  Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 - Nghi Lễ  Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 - Văn Nghệ 
           
Tang Lễ HC2 Huỳnh Văn Tài  Phạm Ngọc Hà's Retirement Party  Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần  HC2 MNGN Tại Tư Gia Trần Xuân  Nhạc Sĩ Trường Sa, Trần Anh Dũng  Huntington Beach Breitling Air Show 
         
Flight Festival in Long Beach  HC2 MNGN Tại Tư Gia Cung Vĩnh Thành Xmas 2016