Archive 2015

           
Rose Parade 2015 Lễ Tưởng Niệm Ngày Hoàng Sa  VTB/HK Họp Mặt 2015  Tang Lễ TX2 Trần Văn Bửu  VTN Họp Khóa 2015  Diễn Hành Xuân Ất Mùi 
           
Đồng Hương Tây Ninh Mừng Xuân Ất Mùi  Hội Cửu Long Tân Niên  ĐH Úc Châu - Tiền Hội Ngộ  ĐH Úc Châu - Dạ Tiệc  Du Ngoạn - Blue Mountain  Du Ngoạn - Canberra 
           
Sydney at night  Du Ngoạn Gold Coast  Gold Coast Attractions  Du Ngoạn Brisbane  Du Ngoạn Grand Barrier Reef  Dự tiệc gây quỹ HQ/HH Brisbane  
           
Du Ngoạn Dandenong - Chandon Winery  Du Ngoạn Downtown Melbourne  Downtown Melbourne view from Sky Deck  Melbourne Attractions  Khánh & Linh Camera  Hải YS Camera 
           
Tuấn & Nga Camera  ĐH SVSQ/HT/NT Kỳ 2 - Dạ Tiệc  ĐH SVSQ/HT/NT Kỳ 2 - Tiền Hội Ngộ  Ngày Quân Lực 19/6  Tang Lễ N/T Tăng Bá Long K4 SQHQ/NT  HC2 MNGN Jul 2015  
           
AK Trip - Vancouver Arrival  AK Trip - Boarding & Sailing Grand Princess   AK Trip - Ketchikan Arrival  AK Trip - Grand Princess Theatre  AK Trip - Grand Princess Theatre  AK Trip - Juneau 
           
AK Trip - Glacier Bay  AK Trip - College Fjord  AK Trip - Skagway  AK Trip - Denali  AK Trip - Anchorage  AK Trip - Fairbanks 
           
AK Trip - Nenana River  AK Trip - Chena Hot Springs  HC2 MNGN 9-2015  Tiệc Cưới Sương & Kỳ  Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần  HC2 TTĐức & PVĐộ Retirement Party 
           
HC2 Hội Ngộ 11-2015  Dan & Beatriz Wedding  Dzũng & Fujiyama Wedding  TX2 VN 2015  Chùa Hòn Một - Long Hải  Geraldine & Manny Wedding