Archive 2012

           
Rose Parade Ngày Hoàng Sa   VAAPA Celebration   VN Đón Giao Thừa   Hội Chợ Tết 2012   Hoa Khôi Liên Trường  
           
Hội Cửu Long Tân Niên   VTN/HK Họp Khóa   Lễ cưới T.N. T.Tuấn   Đồng Hương Tây Ninh   Liên Quân - Tân Niên   Lễ Hai Bà Trưng  
           
Trần P Vạn   K23 - 40 Nam Ra Khoi   Quốc Hận 30/4/2012   Tang Lễ n/t Hoàng Minh Tâm K10   Tang Lễ HC2 NgV Nhất Lãng   Phạm Lăng & Ngọc Dzung's Wedding  
           
Hợp Kim & Minh Nhật's Wedding   Trần Xuân's Retirement Party   James & Christine's Wedding   Võ Tánh & Nữ Trung Học Nha Trang   HC2 MNGN Tháng 6, 2012   Trung Trần & Ngọc Dung's Wedding  
           
ĐNH Cám Ơn Anh Kỳ 6   Hội Ái Hữu Nha Trang Khánh Hòa   HC2 MNGN - Tại Tư gia Trần Xuân   Lễ Húy Nhật THĐ   Julie & Chad's Wedding   Tang Lễ Nguyễn Văn Phước K23  
           
HC2 MNGN - Tại Tư gia CVThành