View in Youtube
Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012Nhà hàng Paracel Seafood
Reception
Múa lân mừng xuân Nhâm Thìn
Nghi lễ khai mạcChương trình văn nghệ
Tặng hoa hồng nhân dịp lễ Valentine's Day